Your partner in the supply chain

METALE KOLOROWE

ALUMINIUM

Walcówka aluminiowa
Towar o standardowych średnicach 9,5mm oraz 12mm dostarczamy bez opakowania
w kręgach jednoodcinkowych o niesplątanych zwojach związanych w czterech miejscach
taśmą stalową. Na żądanie zamawiającego dopuszczamy opakowanie kręgów folią oraz
dostarczenie kręgów na paletach drewnianych. Możliwe jest pakowanie kręgów w
położeniu poziomym. W zależności od zapotrzebowania jesteśmy w stanie dostarczyć
także walcówkę stopową.
Masa kręgu wynosi: 1000÷2500 kg, w przypadku stanu T4-max. 1500 kg
Wymiary kręgu:

Przykłady zastosowania: walcówka przewodowa przeznaczona jest do produkcji przewodów
energetycznych, w ofercie naszej firmy znajduje się również walcówka
nieprzewodowa, stosowana w hutnictwie, jako odtleniacz.